5 ต.ค. 2019 – (FINALS GAME) ม. แม่โจ้ VS ม.ธรรมศาสตร์